Om

Broderloge nr. 18 Absalon

Broderlogen har møde hver tirsdag kl. 19:30

 

Alle medlemmer af Odd Fellow ordenen er velkommen til at deltage, giv gerne tilmelding til broder Undermester.

 

Seniorklubben OFIR

 

 

Den 5 april 2002 stiftede 18 brødre fra broderloge nr. 18 Absalon og broderloge nr. 74 Niels Ebbesen seniorklubben Ofir, som har til huse i lokalerne af samme navn, i kælderetagen i logebygningen. "OFIR" er navngivet efter "Odd Fellow i Randers".

 

Følgende arbejdsvilkår er fastlagt for mødernes afvikling:

 

Der er ikke tale om en forening i egentlig forstand, men derimod en seniorklub for Odd Fellow brødre i Randers.

 

Der vælges ingen formand eller bestyrelse, men der udpeges en ”Ordfører” som leder klubben og møderne, en ”Skriver”, en ”køkkenchef" en ”Kældermester” og en ”Mundskænk” .

 

Der afholdes møder hver anden og fjerde torsdag i månederne fra september til og med april - og i maj afsluttes med en sommerudflugt..

 

Mødetid: 10.30 - 11.00. Kl. 11.00 eventuel mad bestilling. Kl. ca. 12.00 frokost, og derefter hyggeligt samvær til kl. 15.00

 

Der betales ikke kontingent, men frivillige bidrag modtages gerne. Der er til almindelige møder ingen tilmelding, afbud eller mødepligt. Eventuelle spørgsmål der vedrører logerne bør ikke drøftes til møderne.

 

Formålet med ”Seniorklubbens” virke er at dyrke broderligt og hyggeligt samvær under afslappede og rimeligt uformelle former.

 

Følgende er valgt:

Ordførende: Benny Nielsen

Skriver: Jess Zall Larsen

Kældermester: René Kjelde

Køkkenchef: Mads Jørgen Knudsen

Mundskænk: Johan Pedersen / Erik Aastrup

Substitut for ordførende: Mogens Zall

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved