Logens historie

Broderloge nr. 18 Absalon

Logeforeningen Skt. Petri

 

Det hele begyndte i 1884, da Johan Erik Leerbech Guldberg flyttede til Randers. Han var allerede medlem af Odd Fellow Ordenen og satte via et ”avertissement” fire brødre i stævne til et indledende møde.

 

Og således gik det til at logeforeningen Skt. Petri dannedes på Hotel Dagmar den 28. juli 1884.

 

Medlemmerne i logeforeningen Skt. Petri blev efter en periode optaget i broderloge nr. 14. Sct. Olaf, i Århus.

 

Foreningen havde vokseværk i sine første år og måtte grundet pladsmangel flytte, først til Hotel Rosen i Vestergade og senere til et hus på Enghavevej (nu Niels Ebbesens Gade), som foreningen senere købte.

 

Efter et år som logeforening søgte Skt. Petri brødrene, med broder eksmester Damgaard fra broderloge nr. 14 Sct. Olaf’ hjælp, Storlogen om fribrev til stiftelse af broderloge nr. 18 Absalon.

 

Og således indstiftede Stormester Holck ”Absalon logen” som den 18. af de danske loger, den 19. maj 1885 med et medlemstal på 18 brødre.

 

Årene frem:

 

Købet af huset, man allerede var lejet ind i på Enghavevej, blev godkendt den 22. maj 1885.

 

I årene efter 1886 have broderloge nr. 18 Absalon svære tider. Der kom kun få nye brødre til, men i 1893 – 94 steg medlemstallet igen. Så meget at man beslutter at købe naboejendommen som, under navnet ”Concordia” og senere ”Rosenlund”, hidtil havde været benyttet til forlystelses- og foreningsformål. Købekontrakten blev underskrevet den 24. juli 1894 og efter ombygning af ejendommen afholdtes første logemøde den 18. oktober 1894, hvor broder storsire Petrus Beyer, indviede logesalen.

 

Tre brødre af broderlogen, som boede så langt væk som i Aalborg, var medvirkende årsag til at broderloge nr. 18 Absalon’s første datterloge Ansgar i Aalborg blev etableret. Den 11. oktober 1895 institueredes denne broderloge, og 20 brødre fra broderloge nr. 18 Absalon flyttede med.

 

Igen i 1912 etableredes en datterloge til broderloge nr. 18 Absalon. Denne gang var det i Viborg, hvor broderloge Sct. Kjeld den 27. oktober institueredes. 35 brødre blev overflyttet til broderloge Sct. Kjeld, men der var dog stadig 124 brødre tilbage i broderloge nr. 18. Absalon.

 

Krigsårene

 

Broderlogen fortsatte sit arbejde efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Helt frem til 1943 fortsattes logearbejdet, men så kom der mødeforbud fra Storsiren, og først 29. maj 1945 optog man logearbejdet igen. I den mellemliggende periode lagde Civilforsvaret beslag på logens bygning, hvorfor rekvisitter og andet inventar blev gemt på et sikkert sted.

 

Efter krigen

 

I maj 1953 stifter syv brødre Odd Fellow foreningen Niels Ebbesen i Randers. Ikke af utilfredshed, men af hensyn til Ordenen, idet Storlogen ønsker flere loger oprettet. to år senere, den 24. april 1955 institueredes broderloge nr. 74 Niels Ebbesen med 36 brødre.

 

Igennem flere år var muligheden for enten at købe ny ejendom til logebygning, eller bygge en ny, ofte oppe til diskussion. Endelig beslutter man i 1963 at købe ”Skydepavilionen”, som var beliggende der, hvor Skovbakken i dag ligger. Byggeriet af den nuværende ordensbygning påbegyndes den 1. december 1967, og kunne holde rejsegilde den 28. november 1968. Den 30. august 1969 kunne broder storsire Chr. Rasmussen indvie ordenslokalerne til logebrug, og således kunne broderloge nr. 18. Absalon holde sit første møde i de nuværende lokaler den 2. september 1969.

 

Efterskrift

 

I dag bor broderloge nr. 18 Absalon stadig i samme ordensbygning, sammen med broderloge nr. 74 Niels Ebbesen og to søsterloger, nr. 29 Helle og nr. 67 Diana. Restauranten er frasolgt, og ejes og drives nu af den forpagter som igennem mange år drev den under logens eje.

Copyright © All Rights Reserved